Gimnazijos savivaldų nariai senus metus palydėjo mokydamiesi. Dalyvavo įvairiose edukacijose. Juk glaudus bendravimas sukuria saugią ir tvarią mokyklos aplinką. Palydim senus ir sutinkam naujus metus su plačia šypsena.