Metodinė diena ,,Gerosios patirties sklaida įgyvendinant kokybės krepšelį”.

2022-11- 25 gimnazijos padagogai dalinosi gerąja darbo patirtimi metodinėje dienoje ,, Gerosios patirties sklaida įgyvendinant kokybės krepšelį”. Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Ieva Čerkauskienė, ikimokyklinio ugdymo pedagogė  Asta Gečienė, fizinio ugdymo – dailės vyresnysis pedagogas Eligijus Kriaučiūnas supažindino su  patyriminio ugdymo nauda ugdymo procese. Metodų įvairove klasės vadovo darbe dalinosi bibliotekininkė – klasės vadovė Laura Grodeckienė. Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Rima Navickienė ir lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja Asta Dapšienė pristatė  mokinių  bendradarbiavimo – tobulėjimo  galimybes pamokoje. Vokiečių kalbos mokytoja Janina Kovalenkienė supažindino su tikslingu projektų ir metodų taikymu mokant užsienio kalbos. Pranešime Lina Masedunskienė vyresnioji spec. pedagogė – logopedė akcentavo girdimojo suvokimo reikšmę vaiko kalbos raidai. SMART lentos panaudojimo galimybes siekiant geresnių ugdymosi rezultatų pristatė matematikos vyresnioji  mokytoja Liuba Verpečinskienė ir fizikos – matematikos mokytojas Vaidas Verpečinskas. Ačiū kolegoms už pasidalijimą darbo patirtimi. Tai padės kurti palankesnę vaikų ugdymuisi bei mokinių mokymuisi ir bendradarbiavimui aplinką. Paskatins pedagogus drąsiau išbandyti naujus, į aktyvų vaikų ugdymąsi ir mokinių mokymąsi orientuotus ugdymo(-si) bei mokymo(-si) būdus bei metodus.