Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai lankėsi Vilkyškių miestelio bibliotekoje

Lapkričio 17 dieną priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai lankėsi Vilkyškių miestelio bibliotekoje. Pasaulinei gerumo dienai, Tarptautinei tolerancijos dienai ir Tarptautinei draugo dienai paminėti vyko netradicinė veikla „Draugystės takais”, jos metu vaikai diskutavo apie gerumą, draugystę ir draugus. Bibliotekininkė Laima Norbutienė pristatė knygeles apie draugystę ir draugus. Kiekvienas kirpo savo gerumo obuoliuką ir papuošė bibliotekos rudeninę gerumo obelį. Ačiū bibliotekininkei Laimai Norbutienei už kvietimą, šiltą priėmimą ir saldžias dovanėles.