Integruotos pilietiškumo pagrindų-etikos pamokos „Tolerancijos namas“ I-IIg klasėse

Š. m. lapkričio 15 ir 17 dienomis vyko integruotos pilietiškumo pagrindų-etikos pamokos „Tolerancijos namas“ I-IIg klasėse , skirtos paminėti Tarptautinei Tolerancijos dienai. Pamokų metu mokiniai analizavo žodžio „tolerancija“ reikšmę. Mokytojos su mokiniais aptarė, ar gyvename Tolerantiškoje visuomenėje, kokias pasekmes gali sukelti netolerancija, priešiškumas kitam bei kitokiam. Mokiniai tarpusavyje aktyviai diskutavo apie savo artimiausią aplinką, kur gyvena ar pastebi, atkreipia dėmesį į žmonių tarpusavio santykius, tolerancijos/ netolerancijos atvejus. Moksleiviai dirbdami grupėse sprendė kryžiažodžius, ieškojo tolerancijos vertybių paruoštame brauktažodyje. Surastas vertybes pavaizdavo sukurtuose kūrybiniuose piešiniuose „Tolerancijos namas“. Mokytojos Sonata ir Rasa.