Paskaita apie teisinę atsakomybę, dėl draudžiamų medžiagų t.y. tabako gaminių, psihotropinių medžiagų vartojimo ir jų turėjimo

Lapkričio 11 dieną, Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijoje, Pagėgių policijos bendruomenės pareigūnė, moksleiviams skaitė paskaitą apie teisinę atsakomybę, dėl draudžiamų medžiagų t.y. tabako gaminių, psihotropinių medžiagų vartojimo ir jų turėjimo. Paskaitos metu gimnazijoje, taip pat dalyvavo Pagėgių pasienio rinktinės, Bardinų pasienio užkardos jaunesnioji specialistė kinologė Rita kartu su savo kolega šuniuku Aru. Pasienio keturkojis pareigūnas Aras, visiems moksleiviams pademonstravo savo sugebėjimus. Parodė kokias moka komandas ir kaip moka ieškoti narkotinių medžiagų.