Informacinis metodinis renginys mokykloms, dalyvaujančioms projekte „Kokybės krepšelis“

Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos ,,Kokybės krepšelio“ komanda spalio 31d.  dalyvavo informaciniame metodiniame renginyje. Direktorė Rima Auštrienė dalijosi patirtimi apie mokyklos edukacinių erdvių ir priemonių įveiklinimą ugdymo procese.