Netradicinė anglų kalbos pamoka 8 klasėje

Daug dalykų įsisavinama greičiau, atsimenama ilgiau, kai teorija derinama su praktika, kai mokomasi ne tik iš vadovėlių, bet ir iš gyvenimiškos patirties, kai išeinama iš komforto zonos.
Rugsėjo 30 dieną gimnazijos 8 klasės mokiniai anglų kalbos mokėsi netradicinėje aplinkoje – Vilkyškių miestelio parduotuvėse. Tema: apsipirkimas ir pinigai. Patyriminio ugdymo pamokoje mokiniai tobulino dalykines anglų kalbos kompetencijas : vardijo parduotuvių prekių skyrius, maisto ir ne maisto prekių pavadinimus, svarstė kokia dalis kainos atitenka mokesčiams, planavo šeimos biudžetą. Mokiniai turėjo galimybę pasitikrinti ir įsivertinti savo komunikacinius gebėjimus neformalioje aplinkoje. Grįžę aptarėme pinigų svarbą bei vertybių paisymą.
Pamoką vedė anglų kalbos mokytoja Vaida Aukštkalnienė