IIIg klasės mokiniams lietuvių kalbos pamoka „Funkciniai stiliai“

Rugsėjo 19 d. IIIg klasės mokiniai per lietuvių kalbos pamoką „Funkciniai stiliai“ praktines užduotis atliko ugdymosi sode. Pirmiausia iškėlė hipotezę, kuris stilius vyrauja informacinėse lentelėse ir kituose užrašuose. Išanalizavę informaciją, padarė išvadą, jog dominuoja mokslinis stilius, nustebo aptikę buitinio, meninio stiliaus pavyzdžių. Pasitvirtino spėjimas, jog šioje erdvėje, ko gero, neras administracinio stiliaus apraiškų. Pamokos uždaviniai sėkmingai įgyvendinti, tad liko laiko ir „Sraigiaus kelionei“.