Metodinė diena „Įprasminantis ugdymas“

2022-06-10 gimnazijos pedagogai gilino žinias metodinėje dienoje „Įprasminantis ugdymas“. Šiuolaikinėje pamokoje ypač svarbus teorinių žinių siejimas su gyvenimo praktika, kritinio mąstymo ugdymas, STEAM metodikos taikymas. Pradinio ugdymo mokytojos Egidija Jurkšaitienė ir Jūratė Lalaitė, anglų kalbos mokytoja Vaida Aukštkalnienė, chemijos mokytoja Virginija Motėkaitienė, geografijos ir technologijų mokytoja Vidutė Stankuvienė pasidalijo įprasminančio ugdymo patirtimi. Parengtuose pranešimuose pristatė vykdytas projektines veiklas, analizavo patyriminio ugdymo naudą ir sunkumus, aptarė pamokų STEAM centre įspūdžius. Džiugu, kad gimnazijoje sistemingai vykstantis kolegialus mokymasis ugdo prasmingą ir pagarbų mokytojų tarpusavio dialogą, padeda kurti mokymuisi palankų mikroklimatą.