Ketvirtokų rankose Pradinio ugdymo išsilavinimo pažymėjimai. Mokytoja Egidija Jurkšaitienė į penktą klasę išlydėjo 20 mergaičių ir berniukų. Sėkmingo tolesnio mokyklinio kelio mokiniams linkėjo pirmoji mokytoja.