Padėka už aktyvią veiklą Lietuvos Kariuomenės Rezervo Karių Asociacijoje.

Gegužės 19 d. į gimnaziją atvyko atsargos kapitonas, Lietuvos Respublikos rezervo karių viceprezidentas Vydmantas Augutis ir štabo seržantas, Tauragės apskrities rezervo karių vadas Stanislovas Meškauskas. Padėkos raštu apdovanojo mokytoją Eligijų Kriaučiūną už aktyvią veiklą Lietuvos Kariuomenės Rezervo Karių Asociacijoje.
Gimnazijos bendruomenė džiaugiasi turinti pilietiškai brandų ir atsakingą mokytoją.