„ES klimato kaitos formavimas: Europos piliečiai kalba“

2022-04-29 „ES klimato kaitos formavimas: Europos piliečiai kalba.“ Prieš mėnesį Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos MEPA projekto vyresniosios ir jaunesniosios ambasadorės pakvietė gimnazistus į „Peer Parliament“. ES įgyvendindama Europos klimato paktą kvietė visus žmones atvirai diskusijai, kurioje būtų aptarti svarbiausi klausimai iš kasdieninio gyvenimo perspektyvos. Aptartus mūsų gimnazijos „Peer Parliament“ rezultatus, vyresniosios MEPA ambasadorės mokytojos Laura Grodeckienė ir Sonata Jončienė juos pateikė Europos klimato pakto svetainėje Europos Komisijai. Taip gavome oficialų kvietimą sudalyvauti nuotoliniame renginyje „ES klimato kaitos formavimas: Europos piliečiai kalba.“. 2022-04-29 vykusio renginio metu buvo pristatyti ir aptarti visų ES šalių „Peer Parliament“ diskusijų rezultatai šiomis trimis temomis: tvari energija, tvarus mobilumas, tvarus maistas ir vartojimas. Mintis, idėjas ir rezultatus šalių atstovai pristatė Europos Komisijos viceprezidentui Fransui Timmermansui ir kitiems ES politikos formuotojams. Renginyje, kartu su mokytojomis Sonata Jončiene, Vaida Aukštkalniene ir Laura Grodeckiene, sudalyvavo 20 gimnazistų iš I-III g klasių, taip integruojant istorijos, pilietiškumo pagrindų, geografijos ir anglų kalbos pamokas. Pasibaigus renginiui ir įvykus refleksijai, mokiniai įvardino ką sužinojo naujo pristatytomis temomis bei pateikė po du argumentus, kaip po Europos klimato pakto konferencijos pakito jų požiūris į klimato kaitos globalią problemą ir kuriamą ateities Europą, kaip neutralų žemyną.