Integruota fizikos-matematikos pamoka

Kovo 31 dieną 10 klasėje vyko integruota fizikos ir matematikos pamoka, kurią organizavo mokytojai L. Verpečinskienė ir V. Verpečinskis. Jos tema – Funkcija. Šilumos kiekis. Šilumos kiekio apskaičiavimas. Matematikos programoje „Funkcija“ tai viena svarbiausių temų. Ji plačiai taikoma fizikoje, nes būtent funkcijomis aprašoma daugelis fizikos reiškinių. Mokytojų tikslas – panaudoti kuo įvairesnius pamokos demonstravimo metodus, naudojant SMART ekraną, kompiuterinę demonstravimo įrangą. Mokiniai klausėsi vaizdo pamokos YouTube aplinkoje, sprendė uždavinius iš EMA aplinkos, informacija pateikiama PowerPoint skaidrėse. Taigi organizuoti netradicines pamokas yra tikslinga, nes jų metu mokiniai įgyja naujų patirčių, o mokytojai pasidalija gerąja patirtimi. Mokinių apklausos parodė, jog pamoka buvo naudinga ir informatyvi, dėl to ateityje planuojame ieškoti daugiau matematikos ir fizikos sąlyčio taškų ir bendradarbiauti.