Viktorina “KOVO 11-OJI“

Š.m. kovo 8 d. gimnazijoje vyko viktorina “KOVO 11-OJI“, skirta LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO dienai paminėti. Renginys iškilmingai pradėtas „Tautiškos giesmės“ giedojimu, istorijos mokytojos pasakojimu apie šios dienos reikšmę ir prasmę dabartiniame gyvenime. Atkreiptas dėmesys į kaimynės Ukrainos kovą dėl laisvės bei joje vykstančius įvykius, tylos minute pagerbti mūsų šalies ir Ukrainos didvyriai kariai, civiliai žmonės, žuvę už savo tėvynės laisvę, nepriklausomybę.
Viktorinos tikslas – skatinti mokinius geriau pažinti savo valstybės istoriją, ypač laikmetį nuo Nepriklausomybės paskelbimo 1918- aisiais iki šių dienų moderniosios Lietuvos. Taip pat buvo siekiama sudominti istorijos mokslu, kad kiekvienas turėtų tvirtą savo tautos istorijos supratimą ir pakankamai žinių. Viktorinoje dalyvavo šešios mišrios 5 – 8 kl., Ig – IIg kl. mokinių komandos, kurios kūrė savo pavadinimus, išradingai pristatė draugams. Įtemptai tarpusavyje rungėsi atsakinėdamos į pateiktas istorines ir muzikines užduotis. Komandos tikrino bei įvertino vienos kitų atliktas užduotis pagal mokytojų pateiktus atsakymus. Rezultatus atsakingai skaičiavo gimnazijos direktorė Rima Auštrienė ir gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aida Šimkaitienė. Lyderiais tapo po vienodą taškų skaičių surinkusios komandos „Skautai“ ir „Trispalvė“, o po papildomos užduoties nugalėjo „Trispalvė“, kurią administracija apdovanojo saldžiais „Pergalės“ prizais. Tačiau ir kitų komandų mokiniai nenusiminė, nes jų pakili nuotaika ir šypsenos rodė, kad buvo smagu, linksma, įdomu pasitikrinti žinias ir pabūti kartu.