Mokytojų klubo dalyvių užsiėmimai projekto „Tyrinėjimo menas: mokomės bendruomenėje“ metu

Pasak garsaus profesoriaus Stasio Šalkauskio: „Mokomasis metodas apskritai yra racionalaus mokymo būdas, nukreiptas į mokymo tikslą ir suderintas su mokinio prigimtimi ir su mokomojo dalyko ypatybėmis.” Mokytojui tenka nuolat ieškoti naujoviškų, itin lanksčių, kūrybiškumą, patyriminį ugdymą, kritinį mąstymą skatinančių darbo metodų. Šiandien projektomokytojų klubo dalyviai su tyrėju Eimantu dalyvavo keturiuose užsiėmimuose, kuriuos vieni kitiems pravedėme mes patys! Kiek daug kūrybiškumo, patyriminių, kritinio mąstymo, motyvacijos ir aktyviųjų metodų išbandėme. Jeigu leisime sau į ugdymo procesą pažvelgti kūrybiškai ir išradingai, į kurį mokinys pasinertų ir patirtų malonumą, kur kas labiau tikėtina, kad mokymosi kokybė pagerėtų, o tai mums tikrai pavyks!