Projektas „Tyrinėjimo menas: mokomės bendruomenėje“

„Tyrinėjimo menas: mokomės bendruomenėje“ projektas sparčiai juda į priekį. Mokytojų klubo dalyviai susitinka  su  tyrėju Eimantu nuotoliniuose susitikimuose, kurių metu daug kūrybiškumo, patyriminių metodų išbandome visi praktiškai. Visuomet susitikimai palieka geras emocijas visiems…!

Kūrybos pamoka ir jos organizavimo principai, kūrybiniai mokymo(si) metodai, kaip juos sekasi pritaikyti praktiškai savo pamokose? Įvairūs metodai gali padėti mokytojui atskleisti dalyko turinį taip, kad mokiniai jį suprastų, lengviau įsisavintų, kūrybingai juos naudotų mokindamiesi. Siekiant atskleisti mokinių galimybes ir poreikius, formuoti netradicinius darbo santykius klasėje, kilo  idėja –  metodų gausumą pritaikyti pamokose. Kaip sekėsi, susitikome pasidalinti pastebėjimais, ką mokytojams suteikia kūrybiškas mokymasis, koks yra kūrybiško mokymosi tikslas, poveikis, rezultatas, samprotavome apie pasitikėjimą mokiniais ir jų galimybėmis.   

#Kūrybinės Jungtys #TyrinėjimoMenas #KESM