Netradicinė lietuvių kalbos ir literatūros pamoka Algimanto Mackaus muziejuje

Gruodžio 15 d. IVg klasė dalyvavo netradicinėje lietuvių kalbos ir literatūros pamokoje, kuri vyko Algimanto Mackaus muziejuje. Mokiniai susipažino su poeto gyvenimo ir kūrybos faktais, asmenybės bruožais, apžiūrėjo eksponatus. Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos mokytoja metodininkė Vilma Vaivadienė įdomų pasakojimą paįvairino vaizdo medžiaga, o žinias patikrino testu.