Klasės valandėlė 7 klasėje „Teisės ir pareigos – nuo šiol tu atsakai už save”

Klasės valandėlė 7 klasėje „Teisės ir pareigos – nuo šiol tu atsakai už save”. Vedė Pagėgių policijos bendruomenės pareigūnė.