Netradicinė lietuvių kalbos pamoka 7 klasėje „Sakinio dalys”

Spalio 4 d. septintokai netradicinėje lietuvių kalbos pamokoje įtvirtino sakinio dalių atpažinimo ir vartojimo įgūdžius. Iš ugdymosi sodo informacinių lentelių pasirinktus sakinius nagrinėjo sakinio dalimis, pristatė bendraklasiams, analizavo padarytas klaidas. Vėliau mokiniai atliko kūrybinę užduotį: pasirinktą ugdymosi sodelį pristatė 6-8 sakiniais, nustatė pavartotas sakinio dalis, aptarė jų raišką.