Netradicinė ugdymosi diena „Bendravimas kaip vertybė“

Birželio 11 d.  I g. klasės mokiniams vyko netradicinė ugdymosi diena „Bendravimas kaip vertybė“. Netradicinėse, integruotose  etikos – anglų k. pamokose mokiniai  diskutavo, kodėl vieni žmonės labiau vertina vienus dalykus, kiti – kitus. Bendradarbiaudami vieni su kitais atliko įvairias kūrybines užduotis. Apibendrinant veiklas nusprendė, kad yra tik viena tikra vertybė – tai žmogaus ryšys su žmogumi.