Integruota edukacinė veikla Gedulo ir vilties dienai paminėti

Birželio 9 d. 7 kl. mokiniai dalyvavo integruotoje edukacinėje veikloje. Ji buvo skirta artėjančiai Gedulo ir vilties dienai paminėti. Pilietinę akciją organizavo istorijos mokytoja S.Jončienė, vokiečių k. mokytoja J. Kovalenkienė ir rusų k. mokytoja I.Skrodenytė. Veiklos vyko gimnazijos sodelio erdvėse. Istorijos mokytoja priminė, kuo Lietuvos istorijoje svarbi birželio 14-osios diena. Mokytojos prisiminė sovietmetį Lietuvoje, mokiniai susiejo jį su savo šeimų patirtimis, išgyvenimais, atsiminimais. Edukacinę dieną mokiniai baigė kurdami „Gyvybės medį“, žaisdami ir pasidalindami patirtais dienos įspūdžiais.