Metodinė diena

Siekdama įveikti nuotolinio mokymo iššūkius pedagogų bendruomenė sistemingai mokosi ir dalijasi įgyta patirtimi. Trečiojoje metodinėje dienoje „Gerosios nuotolinio mokymo patirties sklaida“ devyni pedagogai pristatė inovatyvias mokymo(si) formas, netradicinius ugdymo metodus, skaitmeninius įrankius, įvertino jų pritaikymo galimybes pamokose.