Metodinė diena „Gerosios nuotolinio mokymo patirties sklaida“

Tęsiantis nuotoliniam ugdymui, gimnazijos pedagogai įgyja vis daugiau žinių, patirties ir išminties, kaip sėkmingai organizuoti ir vykdyti šį procesą. Antrojoje metodinėje dienoje „Gerosios nuotolinio mokymo patirties sklaida“ grupė mokytojų pasidalijo savo patirtimi: pristatė grafinės planšetės privalumus, supažindino su naudojamais skaitmeniniais įrankiais, aptarė pasiteisinusius diferencijavimo ir individualizavimo metodus.