Integruota nuotolinė pamoka „Pokalbiai apie ES su Arnoldu Pranckevičiumi“

Koronavirusas keičia visų mūsų įprastą gyvenimo ritmą, koreaguoja planus ir skatina ieškoti naujų darbo metodų. Dar pavasarį ruošiantis „Europos egzaminui 2020“ laimėtas konkursas “Pasikviesk svečią į savo mokyklą” negalėjo įvykti. Tačiau malonu, jog šiandien, lapkričio 24 dieną, nors ir Zoom platformos pagalba, mūsų gimnazija sulaukė ypatingo svečio, Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovo Arnoldo Pranckevičiaus. Pamokoje dalyvavo 100 mūsų gimnazijos moksleivių ir mokytojų. Virtualų susitikimą sudarė dvi dalys. Pirmoje dalyje svečias prezentacijoje pristatė savo vaikystę, papasakojo apie nuveiktus darbus, karjerą. Pasidžiaugė turėjęs galimybę studijuoti JAV ir Prancūzijoje. Savo karjerą pradėjo dirbdamas prezidento V. Adamkaus patarėju. Tolimesni darbai jau vyko Europos Parlamente. 2016 metais A. Pranckevičius Europos Parlamento buvo deleguotas dirbti Lietuvoje. Prezentacijos metu svečias kalbėjo apie klimato kaitą, biologinės įvairovės nykimą, žiedinę ekonomiką, apie taršos mažinimą ir Europos skaitmenizavimo procesus. Moksleivius jis motyvavo žinoma F. Nyčės mintimi: „Tai, kas mūsų nepražudo, padaro mus stipresnius.“ Palinkėjo visiems būti smalsiems, žingeidiems, daug svajoti, aktyviai keliauti ir niekada nepasiduoti. Antroje susitikimo dalyje svečias atsakė į mokinių ir mokytojų pateiktus klausimus. Gimnazistus domino naujovės Europos Sąjungos direktyvose žemės ūkio srityje bei kompiuterizavimo temos. Mokytojai domėjosi švietimo sistemos pokyčiais. Svečias visiems priminė apie galimybes vykdant Erasmus + projektą gimnazijoje, apie Europos Solidarumo korpuso siūlomas veiklas jaunimui bei pristatė projektą Discover EU. Apibendrindamas pokalbį, A. Pranckevičius akcentavo mokymosi visą gyvenimą svarbą.