Ruošiamės nuotoliniam mokymui

Mokykla, norinti pradėti nuotolinį mokymą, turi priimti sprendimus dėl mokymosi aplinkos naudojimo. Tam reikia įsivertinti esamas galimybes (patirtis, kompetencijas, materialiuosius išteklius). 

Svarbu mokykloje sutarti dėl vienos aplinkos, nekurti įvairovės. Mūsų gimnazija pasirinko Google classroom mokymo aplinką. Kelias savaites vyko bandymai, mokiniams buvo skiriamos užduotys šioje aplinkoje. Per mokinių atostogas susirinkome aptarti patirtį, pagerinti įgūdžius, susipažinti su naujomis funkcijomis. Tikimės, kad nuo lapkričio 3 dienos prasidėsiantis nuotolinis mokymas vyks sklandžiai.