Jaunimo klubo JIE veikla

Spalio 1 d. gimnazijos mokinių tarybos ir Jaunimo klubo „JIE“ narės kartu su vadove Rasa Šlajiene dalyvavo susitikime su Pagėgių savivaldybės strateginio plano 2021-2031 m. rengėjais. Susitikimo metu aptarėme programas ir priemones skirtas jaunimui. Diskusijos metu išsakėme savo nuomonę, ką reikia daryti, kad jaunimas norėtų gyventi Pagėgių savivaldybėje.